Postcoderoosregeling


Wat is de postcoderoosregeling?

De postcoderoosregeling heet officieel “regeling verlaagd tarief”. Deze regeling stelt dat je in aanmerking komt voor belastingkorting wanneer je:

Dit betekent dat je de energiebelasting inclusief de btw mag verrekenen voor elke kilowattuur dat jouw deel van de installatie heeft opgewekt zolang dit niet meer is dan je zelf hebt gebruikt met een maximum van 10.000 kWh. Je betaalt dus slechts voor de energie zelf en de levering ervan.

Nu de salderingsregeling steeds verder zal worden afgebouwd word deelname in een postcoderoosproject steeds interessanter. De belastingdienst garandeert namelijk dat je vanaf de startdatum van het project 15 jaar lang zonder wijzigingen gebruik mag maken van de postcoderoosregeling.

De coöperatie

Een belangrijke andere voorwaarde is dat je lid wordt van de coöperatie of VVE die eigenaar is van de installatie. De coöperatie zorgt dan voor het beheer en de bijbehorende administratie.

Zonland heeft dit al op professionele wijze voor je geregeld. Je hebt dus geen last van administratieve rompslomp, deze wordt namelijk net als het onderhoud van de installatie door professionele partijen uitgevoerd.

Hoe werkt het?

Stel, je koopt paneeldelen in een project in jouw postcodegebied. Als je voor 1% van de totale waarde van de installatie koopt, mag je dus 1% van het totaal opgewekte energie de energiebelasting verrekenen met je energienota. Maar dat is dan tot het maximum van je verbruik. Daarnaast deel je mee in de inkomsten van de stroomverkoop. Wanneer je als coöperant ook nog overstapt naar onze vaste energieleverancier verrekenen zij je korting ook nog eens direct op je factuur maar deze keuze maak je natuurlijk zelf.

Waarom zou je dit doen?

Om dezelfde redenen als waarom je zonnepanelen op je eigen dak zou leggen of wanneer je geen zonepanelen op je eigen dak kunt of mag leggen. Daar komt ook nog bij dat je via een postcoderoosproject geen last hebt van:

Dus, wel groen en duurzaam, maar niet op je eigen dak.