De organisatie


Missie

De missie van Zonland energiecoöperatie is om het opwekken en gebruiken van duurzame zonne-energie voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Zelfs wanneer je niet eens over een eigen dak beschikt.

Visie

We willen met elkaar de wereld zo mooi mogelijk doorgeven door een bijdrage te leveren aan volledig duurzaam energiegebruik voor iedereen.

De organisatiestructuur

In onderstaand schema wordt duidelijk hoe Zonland georganiseerd is. Het maakt ondermeer inzichtelijk welke werkzaamheden professioneel zijn uitbesteed en laat zien dat er naast Zonland energiecoöperatie ook Zonland bv bestaat. Zonland bv ontzorgt de coöperatie op het gebied van verwerven van locaties en het werven van coöperanten zodat het bestuur zich primair kan richten op haar leden en bestuurlijke taken.

Zo werkt het

Een postcoderoosproject is redelijk complex en dus soms lastig uit te leggen. Hieronder is schematisch weergegeven hoe een project werkt, welke partijen betrokken zijn en hoe stromen verlopen.

Documenten

Mocht je onze statuten en huishoudelijk reglement er eens op na willen slaan dan kun je deze vinden via onderstaande links.

Heb je toch nog vragen? Neem contact op via het contactformulier